+91-22-27831232
jk@herbaltrade.com

zanthoxylum rhetsa

ZANTHOXYLUM RHETSA (zanthoxylum rhetsa)

zanthoxylum Rhetsa dried
Botanical Name

ZANTHOXYLUM RHETSA

Common Name

zanthoxylum rhetsa

Category

Herbs

Product Description

zanthoxylum rhetsa
1) Fruit is useful as a condiment in curries.
2) It has stimulant, astringent, aromatic properties.